|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2020, Vol. 1(1) 91-96

Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler

Ali Göçer

pp. 91 - 96   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2020.321.8   |  Manu. Number: MANU-2010-10-0002

Published online: December 23, 2020  |   Number of Views: 340  |  Number of Download: 978


Abstract

Uzaktan öğretim süreçlerinde senkron (eş zamanlı) derslerin yoğunluğu ve öğrencilerin ekran karşısında uzun süre tutulmasının fayda getirmesinden çok zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sosyal gelişimleri göz önünde tutularak eş zamanlı ders yoğunluğunun iyi ayarlanması ve uzaktan öğretimde asenkron (eş zamansız, zamandan bağımsız) etkinliklere de yer verilmesinde yarar vardır. Bu çerçevede eş zamanlı derslerde işlenen konuların tamamlayıcı görevlerle zamandan bağımsız olarak yürütülmesinin yolunun açılması öğrenci gelişimi ve eğitim amaçları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde hareket edilerek öğrenci gelişimi, zamanın verimli kullanımı ve eldeki imkânların daha iyi değerlendirilmesi gibi noktalar açısından hem eş zamanlı hem de eş zamansız etkinliklerle eşgüdümlü bir çalışma düzeniyle hareket edilmesinde yarar vardır. Uzaktan öğretimde öğrenen özerkliği de düşünülerek senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamansız) etkinlikler arasında bağlantı kurulması ve koordineli çalışma düzeninin sağlanmasıyla kalıcı öğrenmenin zemini sunulmuş olmaktadır.

Keywords: uzaktan öğretim, ez zamanlı ders. eş zamansız etkinlik, tamamlayıcı görevler


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gocer, A. (2020). Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), 91-96. doi: 10.29329/jirte.2020.321.8

Harvard
Gocer, A. (2020). Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), pp. 91-96.

Chicago 16th edition
Gocer, Ali (2020). "Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 1 (1):91-96. doi:10.29329/jirte.2020.321.8.

References

  Aydemir, M. (2018). Uzaktan eğitim: Program, ders ve materyal tasarımı. Konya: Eğitim Yayınevi.
  Berigel, M. ve Çetin, İ. (2020). Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri. E. Tekinarslan ve M. D. Gürer (edt.). Açık ve uzaktan öğrenme (3. Baskı), (ss. 125-144). Ankara: Pegem.
  Fırat, M. (2019). Uygulamadan kurama açık ve uzaktan öğrenme. Ankara: Nobel.
  Göçer, A. (2008). Öğrenci bilgiyi sosyal aktivitelerle içselleştirir. Radikal İnternet: Tartışı-Yorum Sayfası (17.07.2008). Erişim Adresi: http://www.radikal.com.tr/tartisiyorum/ogrenci-bilgiyi-sosyal-aktivitelerle-icsellestirir-888945/ Erişim Tarihi: 11/05/2020.
  Göçer, A. (2018a). Yeteneğini keşfedemeyen çocuğun kimseye faydası yok! Hürriyet Eğitim Konuk Yazar Internet Sayfası. (Yayımlanma tarihi: 09.04.2018). Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/yetenegini-kesfedemeyen-cocugun-kimseye-faydasi-yok-40797793 Erişim Tarihi: 12/05/2020.
  Göçer, A. (2018b). Eğitimde fırsat eşitliğinde kilit rol öğretmenin. Hürriyet Eğitim Konuk Yazar Internet Sayfası. (Yayımlanma tarihi: 27.08.2018). Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/egitimde-firsat-esitliginde-kilit-rol-ogretmenin-40934866 Erişim Tarihi: 12/05/2020.
  Gregory, G. H. ve Chapman, C. (2020). Farklılaştırılmış öğretim stratejileri (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: M. A. Sözer). Ankara: Pegem.
  Gülbahar, Y. (2019). E-öğrenme (5. Baskı). Ankara: Pegem.
  Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme nedir? A. İ. Şen (edt.). Okul dışı öğrenme ortamları, (ss. 1-20). Ankara: Pegem.
  Tufan, F. (2018). Uzaktan öğretim ve yeni iletişim süreçleri. Ankara: Nobel.
  Yurdakul, B. (2011). Uzaktan eğitim. Ö. Demirel (edt.) Eğitimde yeni yönelimler, (ss. 271-288). Ankara: Pegem.