|  ISSN: 2757-6116

Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi (JIRTE), öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve yenilikçi uygulamaları, derleme çalışmalarını ve fikir yazılarını bir araya getirmeyi ve bilim camiasına sunmayı amaçlamaktadır. JIRTE yılda üç sayı (Mart, Eylül ve Aralık) yayımlanan açık erişimli uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde kabul edilen makaleler, DOI numaraları alınarak ücretsiz yayınlanmaktadır. Click for English    

                

Yayımcı: Prof. Dr. Erkan DİNÇ

ISSN: 2757-6116

En Popüler Makaleler

Google Classroom ile Ters Yüz Edilmiş (Flipped) Öğretmen Eğitimi

Erhan Yaylak

ss. 1-24   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.1   |  Okunma Sayısı: 314  |  İndirilme Sayısı: 630

Cilt 2, Sayı 1

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Meltem Başaran & Musa Demir

ss. 39-54   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.3   |  Okunma Sayısı: 323  |  İndirilme Sayısı: 591

Cilt 1, Sayı 1

Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler

Ali Göçer

ss. 91-96   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.8   |  Okunma Sayısı: 229  |  İndirilme Sayısı: 566

Cilt 1, Sayı 1

Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarılarına, Kaygılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi

Abdullah İsmet Ünal & Yusuf İnel

ss. 72-87   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.6   |  Okunma Sayısı: 263  |  İndirilme Sayısı: 507

Cilt 1, Sayı 1

Kitap Tanıtımı: Meslek Öncesi Öğretmen Yetiştirme Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Mikro-Öğretim Uygulamaları

Mustafa Ulutaş

ss. 88-90   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.7   |  Okunma Sayısı: 111  |  İndirilme Sayısı: 506

Cilt 1, Sayı 1

daha fazla...